ศึกษาต่อต่างประเทศทุกระดับ ฟรีทุกขั้นตอน!

02 120 9646

094 512 6155

IELTS FOR UKVI vs IELTS ธรรมดา

IELTS FOR UKVI คืออะไร

IELTS for UKVI คือ การทดสอบวัดผลภาษาอังกฤษที่รัฐบาลแห่งสหราชอาณาจักรให้การยอมรับ (UK government approved Secure English Language Test: SELT) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการยื่นวีซ่าของกองวีซ่าและการตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร

 

IELTS FOR UKVI vs IELTS Academic (แบบปกติ) 

รูปแบบการสอบของ IELTS Academic (แบบปกติ) และ IELTS for UKVI ไม่มีความแตกต่างกัน มีความเหมือนกันทั้งในส่วนของเนื้อหา รูปแบบการสอบ ความยากง่ายของข้อสอบ และการให้คะแนน แต่การสอบ IELTS for UKVI จะมีการคุมสอบที่เข้มงวดกว่าและใบรายงานผลการสอบนั้น จะมีความแตกต่างเล็กน้อยเพื่อแสดงให้เห็นว่า นักเรียนได้เข้าสอบ IELTS ในสถานที่สอบที่ผ่านการรับรองจากกระทรวงมหาดไทยแห่งสหราชอาณาจักร อย่างไรก็ตาม บางมหาวิทยาลัยอนุโลมให้นักเรียนใช้ IELTS Academic (แบบปกติ) เพื่อเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษาได้ แต่จะใช้ได้ในกรณีที่นักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โท หรือเอก และต้องได้ผลคะแนน IELTS ถึงเกณฑ์ที่สถาบันกำหนดไว้เท่านั้น ไม่สามารถใช้กับนักเรียนที่จะสมัครเรียนปรับพื้นฐานภาษา Foundation หรือ Pre-sessional English Course ในการสอบ IELTS Academic นั้น หากผลสอบของเราไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาของมหาวิทยาลัย และต้องลงเรียน Pre-sessional English Course จะต้องทำการสมัครและสอบ IELTS ใหม่ เพื่อใช้ยื่นวีซ่า แต่สำหรับ IELTS for UKVI หากยื่นคะแนนแล้วไม่ผ่านเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย และต้องลงเรียน Pre-sessional English Course ก็สามารถใช้ IELTS for UKVI ที่มีอยู่ ยื่นสมัครได้เลยโดยไม่ต้องสอบใหม่

ยกตัวอย่าง เช่น มหาวิทยาลัยต้องการ IELTS 7.0 แต่น้องสอบ IELTS Academic ได้เพียง 6.5 ซึ่งไม่ถึงเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย น้องจะไม่สามารถใช้คะแนนนี้ในการสมัคร Pre-sessional Course ของมหาวิทยาลัย และยื่นวีซ่าได้ น้องต้องเสียเงินสอบใหม่ แต่ IELTS for UKVI สามารถใช้ยื่น Pre-sessional Course ได้เลย ไม่ต้องสอบใหม่ แม้ว่าจะไม่ผ่านเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยก็ตาม เรียกว่าเหมาะสำหรับทั้งคนที่ได้ Unconditional Offer และ Conditional Offer จากมหาวิทยาลัย

สำหรับใครที่ตั้งใจไปเรียนต่อสหราชอาณาจักร การสอบ IELTS for UKVI ถือว่าตอบโจทย์ที่สุดค่ะ สอบไว้เพื่อป้องกันกรณีที่เราพลาด หรือคิดว่าอาจทำคะแนนไม่ถึงเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยค่ะ

IELTS for UKVI เหมาะกับใคร

เหมาะกับน้อง ๆ ที่จะไปศึกษาต่อประเทศอังกฤษ โดยต้องใช้วีซ่าประเภท Tier 4 ในการศึกษาต่อทั้งระดับ ป.ตรี ป.โท หรือป.เอก รวมถึงหลักสูตรภาษาอังกฤษ หลักสูตร Foundation หรือหลักสูตร Pre-Sessional English ปรับพื้นฐานก่อนเข้ามหาวิทยาลัย  

 

ค่าสอบ 

IELTS for UKVI = 7,710  
IELTS Academic (แบบปกติ) = 7,200 

 

จุดประสงค์

IELTS for UKVI สำหรับน้อง ๆ ที่จะไปศึกษาต่อประเทศอังกฤษ โดยต้องใช้วีซ่าประเภท Tier 4 ในการศึกษาต่อทั้งระดับ ป.ตรี ป.โท หรือ ป.เอก รวมถึงหลักสูตรภาษาอังกฤษ หลักสูตร Foundation หรือหลักสูตร Pre-Sessional English ปรับพื้นฐานก่อนเข้ามหาวิทยาลัย  

IELTS Academic (แบบปกติ)  สำหรับน้อง ๆ ที่จะศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่มีคะแนน IELTS ถึงเกณฑ์หรือได้ Unconditional Offer จากมหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษ และสำหรับนักเรียนที่จะไปศึกษาต่อยังประเทศอื่น ๆ ที่ขอคะแนน IELTS

 

สำหรับน้อง ๆ ที่สนใจไปเรียนต่อประเทศอังกฤษแต่ยังไม่รู้ข้อมูลประเภท IELTS หรือวีซ่า ติดต่อขอคำปรึกษาจากพี่ ๆ Myadmissions ได้เลยค่ะ

 

ขอบคุณข้อมูลจาก British Council, IDP

Free Consultation

ให้คำปรึกษา แนะนำ
และสมัครเรียนต่อต่างประเทศ

Free Services

บริการช่วยเหลือ
ด้านวีซ่า ที่พัก ตั๋วเครื่องบิน

Pre-departure

เตรียมตัวก่อนเดินทาง
ไปศึกษาต่อ

"Wecare"

เราพร้อมดูแล
ตลอดหลักสูตร

2nd Floor, Asoke Towers Building, 219/2 Sukhumvit 21 Rd., Klongtoey Nua, Wattana, Bangkok 10110 Thailand

Views: 51