ศึกษาต่อต่างประเทศทุกระดับ ฟรีทุกขั้นตอน!

02 120 9646

094 512 6155

อัพเดทล่าสุด!
มหาวิทยาลัยที่ กต.รับรอง ปี 2020 - 2021

Updated 12. 01. 2021
2 mins read

 

จะไปเรียนต่อกฎหมายที่ต่างประเทศ อย่างประเทศอังกฤษ อเมริกา ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ แต่มหาวิทยาลัยที่จะไปนั้น ผ่านการรับรองจาก กต. แล้วหรือยัง ? มาอัพเดทรายชื่อคณะและมหาวิทยาลัยที่ กต. รับรอง ปี 2563 และ 2564 ก่อนดีกว่า จะได้ไม่พลาดกันค่ะ

United Kingdom

 

Bournemouth University

 • Master of Laws in  Intellectual Property Law

King’s  College  London

 • Master of Laws (LL.M.,)
 • Master of Laws in International Business Law
 • Master of Laws in International Financial Law
 • Master of Laws in Tax Law
 • Master of Laws in  International Tax Law
 • Master of Laws in  Intellectual Property Law
 • Master of Law in Intellectual Property and Information Law
 • Master of Laws in  International Commercial Law

London School of Economics and Political Science

 • Master of Laws (LL.M.,)
 • Master of Laws in Banking Law and Financial Regulation
 • Master of Laws in International Business Law
 • Master of Laws in Corporate and Commercial Law
 • Master of Laws in Competition Innovation and Trade Law
 • Master of Laws in Taxation
 • Master of Laws in  Intellectual Property Law

Oxford Brookes University 

 • Master of Laws in International Law

Queen  Mary  University  of  London

 • Master of Laws (LL.M.,)
 • Master of Laws in International Business Law
 • Master of Laws in Banking and Finance Law
 • Master of Laws in Commercial and Corporate Law
 • Master of Laws in Computer and Communications
 • Master of Laws in Comparative and International Dispute Resolution
 • Master of Laws in Insurance Law
 • Master of Laws in Media Law
 • Master of Laws in Tax Law
 • Master of Laws in  Intellectual Property Law
 • Master of Laws in  Environmental Law

University  of  Bristol 

 • Bachelor of Laws
 • Master of Laws in Commercial Law
 • Master of Laws in International Law
 • Master of Laws in Maritime  Law

University  of  Durham

 • Bachelor of Laws
 • Master of Laws (LL.M.,)
 • Master of Laws in International Trade and  Commercial Law

University  of  East Anglia

 • Master of Laws (LL.M.,)
 • Master of Laws  in  International  Commercial and Business Law
 • Master of Laws in  International Trade Law

University of  Edinburgh

 • Master of Laws (LL.M.,)
 • Master of Laws in Competition Law and Innovation,
 • Master of Laws in Innovation, Technology and the Law,
 • Master  of  Laws  in  Intellectual  Property  Law
 • Master of Laws in Global Environment and Climate Law (กฎหมายสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศระหว่างประเทศ)

University  of  Essex

 • Master of Laws (LL.M.,)
 • Master of Laws in Information Technology, Media and E- Commerce (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อหลักสูตรเป็น Master of Laws in Internet Law ซึ่ง ก.ต.รับรองแล้ว)
 • Master of Laws in Internet Law
 • Master of Laws in  International  Commercial Law
 • Master of Laws in International Commercial and Business Law
 • Master of Laws in  International Trade Law

University of Leeds

 • Master of Laws in Cyberlaw : Information Technology, Law and Society
 • Master of Laws in International Business Law
 • Master of Laws in International Law
 • Master of Laws in Criminal Law and Criminal Justice
 • Doctor of Philosophy in Law. centre of Criminal Justice Study,  ปริญญา เอกทางกฎหมาย
 • Master of Laws in  Intellectual Property Law
 • Master of Laws in  International Trade Law
 • Master of Laws in International Insolvency Law

University of Liverpool

 • Master of Laws in International Business Law
 • Master of Laws (LL.M.,)

University  of  Manchester

 • Master of Laws (LL.M.,)
 • Master of Laws in International Financial Law
 • Master of Laws in International Business Law
 • Master of Laws in Tax Law
 • Master of Laws in  Intellectual Property
 • Master of Laws in International Business and Commercial Law
 • Master of Laws in International Trade Transactions

University of Newcastle Upon Tyne

 • Master of Laws in International  Commercial Law
 • Master of Laws in Environmental Regulation and Sustainable Development

University  of  Nottingham

 • Master of Laws (LL.M.,)
 • Master of Laws in International Law
 • Master of Laws in Law
 • Master of Laws in International Commercial Law
 • Master of Laws in Maritime Law
 • Master of Laws in Environmental Law

United States

 

American University, Washington D.C.

 • Master of Laws (LL.M.,)
 • Master of Laws in International Legal Studies
 • Master of Laws in Law and Government
 • Master of Laws in  Intellectual Property Law

DePaul University,  Illinois

 • Master of Laws (LL.M.,)
 • Master  of  Laws  in  Intellectual  Property  Law

Suffolk University Law School

 • Master of Laws (LL.M.,)
 • Master of Laws in  Intellectual Property and Information Technology Law

Australia

 

Australian National University 

 • Master of Law (LLM)

Macquarie University 

 • Master of Laws (LL.M.,)
 • Master of Laws in Commercial Law
 • Master of International Trade and Commerce Law
 • Master of Laws in International Environmental Law

Monash University

 • Master of Laws (LL.M.,)
 • Master of Laws in International and Comparative Law
 • Master of Laws in Commercial Law
 • Master of Laws in  Intellectual Property

Queensland University of  Technology

 • Master of Laws in Commercial Law
 • Master of Laws in Intellectual Property Law

University  of  Adelaide  

 • Master of Laws (LL.M.,)

University  of  New  South  Wales

 • Master of Laws (LL.M.,)
 • Master of Laws in International Law
 • Master of Laws in Criminal Justice and Criminology
 • Master of Laws in International Business and Economic Law
 • Master of Laws in Environmental Law

University of Queensland

 • Master of Laws in International Economics and Finance Law
 • Master of Laws (LL.M.,)
 • Master of Law in the Field of International Trade

New Zealand

 

University of Auckland

 • Master of Laws in Public Law
 • Master of Laws in Litigation and Dispute Resolution

แหล่งที่มา : สำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม


สนใจเรียนต่อต่างประเทศหรือขอคำปรึกษาฟรี! คลิก

Free Consultation

ให้คำปรึกษา แนะนำ
และสมัครเรียนต่อต่างประเทศ

Free Services

บริการช่วยเหลือ
ด้านวีซ่า ที่พัก ตั๋วเครื่องบิน

Pre-departure

เตรียมตัวก่อนเดินทาง
ไปศึกษาต่อ

"Wecare"

เราพร้อมดูแล
ตลอดหลักสูตร

2nd Floor, Asoke Towers Building, 219/2 Sukhumvit 21 Rd., Klongtoey Nua, Wattana, Bangkok 10110 Thailand

Views: 210