ศึกษาต่อต่างประเทศทุกระดับ ฟรีทุกขั้นตอน!

02 120 9646

094 512 6155

info@myadmissions.net

อัพเดทล่าสุด!
มหาวิทยาลัยที่ กต.รับรอง ปี 2020 - 2021

Updated 09. 06. 2021

5 mins read

 

จะไปเรียนต่อกฎหมายที่ต่างประเทศ อย่างประเทศอังกฤษ อเมริกา ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ แต่มหาวิทยาลัยที่จะไปนั้น ผ่านการรับรองจาก กต. แล้วหรือยัง ? มาอัพเดทรายชื่อคณะและมหาวิทยาลัยที่ กต. รับรอง ปี 2563 และ 2564 ก่อนดีกว่า จะได้ไม่พลาดกันค่ะ

United Kingdom

BPP University

 • Master of Laws in International Business Law

Bournemouth University

 • Master of Laws in  Intellectual Property Law

Brunel University

 • Master of Laws in International Intellectual Property Law

King’s  College  London

 • Master of Laws (LL.M.,)
 • Master of Laws in International Business Law
 • Master of Laws in International Financial Law
 • Master of Laws in Tax Law
 • Master of Laws in  International Tax Law
 • Master of Laws in  Intellectual Property Law
 • Master of Law in Intellectual Property and Information Law
 • Master of Laws in  International Commercial Law

London School of Economics and Political Science

 • Master of Laws (LL.M.,)
 • Master of Laws in Banking Law and Financial Regulation
 • Master of Laws in International Business Law
 • Master of Laws in Corporate and Commercial Law
 • Master of Laws in Competition Innovation and Trade Law
 • Master of Laws in Taxation
 • Master of Laws in  Intellectual Property Law

Middlesex University

 • Master of Laws (LL.M.,) 
 • Master of Laws in International Business Law, 

Nottingham Trent University

 • Master of Laws in International Trade Law

Oxford Brookes University 

 • Master of Laws in International Law

Queen  Mary  University  of  London

 • Master of Laws (LL.M.,)
 • Master of Laws in International Business Law
 • Master of Laws in Banking and Finance Law
 • Master of Laws in Commercial and Corporate Law
 • Master of Laws in Computer and Communications
 • Master of Laws in Comparative and International Dispute Resolution
 • Master of Laws in Insurance Law
 • Master of Laws in Media Law
 • Master of Laws in Tax Law
 • Master of Laws in  Intellectual Property Law
 • Master of Laws in  Environmental Law

School of Oriental and African Studies (SOAS) 

 • Master of Laws (LL.M.,) 
 • Master of Laws in Banking Law, 
 • Master of Laws in Banking and Financial Law,
 • Master of Laws in International Economic Law

Swansea University

 • Master of Laws in International Maritime Law 

University of Aberdeen

 • Master of Laws in International Law,
 • Master of Laws (General Law),
 • Master of Laws in Oil and Gas Law, 
 • Master of Laws (Criminal Justice),
 • Master of Laws in Commercial Law, 
 • Master of Laws in Criminal Justice and Criminology, 
 • Master of Laws in Criminal Justice and Human Rights,

University of Birmingham 

 • ปริญญาเอกทางกฎหมาย 

University  of  Bristol 

 • Bachelor of Laws
 • Master of Laws in Commercial Law
 • Master of Laws in International Law
 • Master of Laws in Maritime  Law

University of Cambridge

 • Bachelor of Arts (Law Tripos)
 • Master of Laws (LL.M.,)

University College London

 • Master of Laws (LL.M.,)
 • Master of Laws in International Banking and Finance,
 • Master of Laws in International Business Law
 • Master of Laws in Family and Children Law 
 • Master of Laws in Intellectual Property Law 
 • Master of Laws in International Commercial Law 
 • Master of Laws in Maritime Law

University of Dundee 

 • Master of Laws in International Commercial Law 
 • Master of Laws in Environmental Law

Durham University  

 • Bachelor of Laws
 • Master of Laws (LL.M.,)
 • Master of Laws in International Trade and  Commercial Law

University  of  East Anglia

 • Master of Laws (LL.M.,)
 • Master of Laws  in  International  Commercial and Business Law
 • Master of Laws in  International Trade Law

University of  Edinburgh

 • Master of Laws (LL.M.,)
 • Master of Laws in Competition Law and Innovation,
 • Master of Laws in Innovation, Technology and the Law,
 • Master  of  Laws  in  Intellectual  Property  Law
 • Master of Laws in Global Environment and Climate Law (กฎหมายสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศระหว่างประเทศ)

University  of  Essex

 • Master of Laws (LL.M.,)
 • Master of Laws in Information Technology, Media and E- Commerce (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อหลักสูตรเป็น Master of Laws in Internet Law ซึ่ง ก.ต.รับรองแล้ว)
 • Master of Laws in Internet Law
 • Master of Laws in  International  Commercial Law
 • Master of Laws in International Commercial and Business Law
 • Master of Laws in  International Trade Law

University of Glasgow

 • Master of Laws in Corporate and Financial Law, 
 • Master of Laws in Intellectual Property and Digital Economy
 • Master of Laws in International Commercial Law 

University of Huddersfield 

 • Master of Laws in International Law, 

University of Kent

 • Master of Laws in Human Rights,
 • Master of Laws in Criminal Justice
 • Master of Laws in International Commercial Law 
 • Master of Laws in International Environmental Law 
 • Master of Laws in International Environmental Law with Human Rights

University of Leeds

 • Master of Laws in Cyberlaw : Information Technology, Law and Society
 • Master of Laws in International Business Law
 • Master of Laws in International Law
 • Master of Laws in Criminal Law and Criminal Justice
 • Doctor of Philosophy in Law. centre of Criminal Justice Study,  ปริญญา เอกทางกฎหมาย
 • Master of Laws in  Intellectual Property Law
 • Master of Laws in  International Trade Law
 • Master of Laws in International Insolvency Law

University of Leicester 

 • Master of Laws in International Commercial Law

University of Liverpool

 • Master of Laws in International Business Law
 • Master of Laws (LL.M.,)

University of London 

 • Master of Laws (LL.M.,)
 • Master of Laws in Intellectual Property Law

University  of  Manchester

 • Master of Laws (LL.M.,)
 • Master of Laws in International Financial Law
 • Master of Laws in International Business Law
 • Master of Laws in Tax Law
 • Master of Laws in  Intellectual Property
 • Master of Laws in International Business and Commercial Law
 • Master of Laws in International Trade Transactions

University of Newcastle Upon Tyne

 • Master of Laws in International  Commercial Law
 • Master of Laws in Environmental Regulation and Sustainable Development

University  of  Nottingham

 • Master of Laws (LL.M.,)
 • Master of Laws in International Law
 • Master of Laws in Law
 • Master of Laws in International Commercial Law
 • Master of Laws in Maritime Law
 • Master of Laws in Environmental Law

University Of Northumbria 

 • Master of Laws in International Trade Law 

University of Oxford

 • M.A. ทางกฎหมาย, 
 • Magister Juris, 

University of Reading

 • Master of Laws in International Law, 

University of Southampton 

 • Master of Laws in Maritime Law 

University of Strathclyde 

 • Master of Laws in International Economic Law

University of Sussex 

 • Master of Laws in International Financial Law, 
 • Master of Laws in Information Technology and Intellectual Property Law, 
 • Master of Laws in International Commercial Law 
 • Master of Laws in International Trade Law 

University of Wales

 • Master of Laws in Legal Aspects of Marine Affairs 

University of Warwick 

 • Bachelor of Laws (LL.B.) 
 • Master of Laws (LL.M.,)
 • Master of Laws in International Economic Law,

United States

American University, Washington D.C.

 • Master of Laws (LL.M.,)
 • Master of Laws in International Legal Studies
 • Master of Laws in Law and Government
 • Master of Laws in  Intellectual Property Law

Boston University 

 • Master of Laws in International Banking Law,
 • Master of Laws in Banking and Financial Law, 
 • Master of Laws in American Law (Two-Year Program) (รับรองเป็นหลักสูตร 1 ปี) 
 • Master of Laws in Tax Law 
 • Master of Laws in Intellectual Property Law 

California Western School of Law 

 • Master of Law in Comparative Law, (M.C.L.,) 
 • Master of Laws in Comparative Law, (LL.M.,) 

Case Western Reserve University 

 • Master of Laws (LL.M.,) 
 • Master of Laws in US Legal Studies, 
 • Master of Laws in Intellectual Property Law 
 • Master of Laws in Environmental Law , Ohio 

Chicago-Kent College of Law Illinois Institute of Technology 

(เฉพาะกรณีศึกษาเต็มหลักสูตรในต่างประเทศ) 

 • Master of Law in Comparative Law, (M.C.L.,) 
 • Master of Laws in Financial Service, 
 • Master of Laws in International and Comparative Law,

Cleveland State University 

 • Master of Laws (LL.M.,) 

College of William and Mary in Virginia 

 • Master of Laws (LL.M.,) 

Columbia University, New York 

 • Master of Law in Comparative Law, (M.C.L.,) 
 • Master of Laws (LL.M.,) 

Cornell University 

 • Master of Laws (LL.M.,)

DePaul University,  Illinois

 • Master of Laws (LL.M.,)
 • Master  of  Laws  in  Intellectual  Property  Law

Dickinson School of Law 

 • Master of Law in Comparative Law, (M.C.L.,) 
 • Master of Laws (LL.M.,) 

Duke University 

 • Master of Laws (LL.M.,) 
 • J.D., 

Emory University 

 • Master of Laws in U.S. and Global Legal Studies,

Fordham University

 • Master of Law In the Fields of Banking, corporate and finance Law 
 • Master of Laws in Intellectual Property and Information Technology Law 
 • Master of Laws in International Business and Trade

Georgetown University, Washington D.C. 

 • Master of Laws (LL.M.,) 
 • Master of Laws in Securities and Financial Regulations, 

George Washington University, Washington D.C. 

 • Master of Law in Comparative Law, (M.C.L.,) 
 • Master of Laws (LL.M.,) 
 • Master of Laws Business and Finance Law, 
 • S.J.D., 
 • Master of Laws in Intellectual Property Law 

Golden Gate University 

 • Master of Laws in International Legal Studies,
 • Master of Laws in United States Studies, 
 • S.J.D., 
 • Master of Laws in Tax Law

Harvard University, Cambridge

 • Master of Laws (LL.M.,) 

Howard University, Washington D.C. 

 • M.C.J., 
 • Master of Laws (LL.M.,)

Indiana University, 

 • J.S.D., Bloomington 
 • Master of Laws (LL.M.,) Bloomington
 • Master of Law in Comparative Law, (M.C.L.,) Bloomington
 • Master of Laws (LL.M.,) Indianapolis 

John Marshall Law School 

 • Master of Laws (LL.M.,) 
 • Master of Laws in Intellectual Property Law 

New York University, New York 

 • Master of Law in Comparative Law, (M.C.L.,)
 • Master of Laws (LL.M.,) 
 • Master of Laws in International Law, 
 • Master of Laws in Trade Regulation, 
 • Master of Laws in International Legal Studies, 
 • Master of Laws in Competition Law and Innovation, 
 • Master of Laws in Environmental Law 

Northwestern School of Law 

 • Master of Laws (LL.M.,) 
 • Master of Laws in International Human Rights, 
 • Master of Laws in Taxation 

Southern Methodist University, Texas 

 • Master of Law in Comparative Law, (M.C.L.,) 
 • Master of Laws in Comparative and International Law, 
 • Doctor of Juridical Science (S.J.D.), 

Stanford University, Stanford 

 • Master of Laws (LL.M.,)
 • Master of the Science of Law (J.S.M.), 

Stetson University 

 • Master of Laws (LL.M.,)

Suffolk University Law School

 • Master of Laws (LL.M.,)
 • Master of Laws in  Intellectual Property and Information Technology Law

Temple University, Philadelphia 

 • Master of Laws (LL.M.,)

The Ohio State University 

 • Master of Laws (LL.M.,) 

The State University of New York at Buffalo 

 • Master of Laws (LL.M.,) 

Tulane University, New Orleans 

 • Master of Law in Comparative Law, (M.C.L.,)
 • Master of Laws (LL.M.,) 
 • Master of Laws in Energy and Environment 

University of Alabama 

 • Master of Law in Comparative Law, (M.C.L.,) 
 • Master of Laws (LL.M.,) 

University of Arizona 

 • Master of Laws in International Trade Law

University of California, 

 • Master of Laws (LL.M.,) Berkeley
 • Master of Laws (LL.M.,) Davis 
 • Master of Laws (LL.M.,) (UCLA)
 • Master of Laws in Comparative and International Law, University of California 
 • Master of Laws in Entertainment, Media and Intellectual Property Law (UCLA)

University of Chicago

 • Master of Laws (LL.M.,) 

University of Denver

 • Master of Laws in Natural Resources and Environmental Law and Policy, 

University of Florida 

 • Master of Laws in Tax Law 
 • Master of Laws in International in Taxation 

University of Houston, Texas

 • Master of Laws (LL.M.,) 

University of Illinois 

 • Master of Laws (LL.M.,) 
 • Master of Business Law,

University of Iowa

 • Master of Law in Comparative Law, (M.C.L.,) 

University of Miami, Coral Gables

 • Master of Law in Comparative Law, (M.C.L.,) 

University of Michigan, Ann Arbor 

 • Master of Law in Comparative Law, (M.C.L.,) 
 • Master of Laws (LL.M.,) 

University of Minnesota 

 • Master of Laws (LL.M.,) 

University of Missouri–Kansas City, Kansas City

 • Master of Laws (LL.M.,) 

University of Notre Dame 

 • Master of Laws (LL.M.,) 

University of Oregon 

 • Master of Laws (LL.M.,)

University of Pennsylvania

 • Master of Laws (LL.M.,) 

University of San Diego School of Law

 • Master of Law in Comparative Law, (M.C.L.,) 

University of Southern California

 • Master of Laws (LL.M.,) 
 • Master of Laws in Comparative and International Law, 
 • Master of Laws in Comparative Law, 

University of Texas at Austin, Texas 

 • M.C.J., 
 • Master of Laws (LL.M.,)

University of The Pacific (McGeorge School of Law)

 • Master of Laws (LL.M.,) 

University of Virginia

 • Master of Laws (LL.M.,) 

University of Washington

 • Master of Laws (Global Business), 
 • Master of Laws in Health Law, 
 • Master of Laws in Tax Law
 • Master of Laws in Taxation
 • Master of Laws in Intellectual Property Law
 • Master of Laws in Intellectual Property Law and Policy

University of Wisconsin-Madison, Madison 

 • Master of Laws in Legal – Institutions, 
 • Master of Laws in Legal Studies, 

Valparaiso University 

 • Master of Laws (LL.M.,) 

Vanderbilt University 

 • Master of Laws (LL.M.,) 

Washington University in St. Louis 

 • Master of Laws in U.S. Law, 
 • Master of Laws (LL.M.,) 
 • Master of Laws in Intellectual Property and Technology Law 

Wake Forest University

 • Master of Laws (LL.M.,) 
 • Master of Laws in American Law, 

Yale University, New Haven

 • Master of Laws (LL.M.,) 

Yeshiva University 

 • Master of Laws (LL.M.,)

Australia

Australian National University 

 • Master of Law (LLM)

Bond University 

 • Master of Laws in International Trade Law 

Deakin University 

 • Master of Laws (LL.M.,)

Macquarie University 

 • Master of Laws (LL.M.,)
 • Master of Laws in Commercial Law
 • Master of International Trade and Commerce Law
 • Master of Laws in International Environmental Law

Monash University

 • Master of Laws (LL.M.,)
 • Master of Laws in International and Comparative Law
 • Master of Laws in Commercial Law
 • Master of Laws in  Intellectual Property

Queensland University of  Technology

 • Master of Laws in Commercial Law
 • Master of Laws in Intellectual Property Law

University  of  Adelaide  

 • Master of Laws (LL.M.,)

University of Canberra 

 • Master of Laws (LL.M.,)

University of Melbourne 

 • Master of Laws (LL.M.,) 
 • Master of Laws in Commercial Law,
 • Master of Laws in Intellectual Property Law 
 • Master of Laws in Tax Law 
 • Master of Tax

University  of  New  South  Wales

 • Master of Laws (LL.M.,)
 • Master of Laws in International Law
 • Master of Laws in Criminal Justice and Criminology
 • Master of Laws in International Business and Economic Law
 • Master of Laws in Environmental Law

University of Queensland

 • Master of Laws in International Economics and Finance Law
 • Master of Laws (LL.M.,)
 • Master of Law in the Field of International Trade

University of Sydney

 • Master of Laws in Environmental Planning Law,
 • Master of Laws (LL.M.,) 
 • Master of Labour Law and Relations

University of Western Sydney 

 • Master of Business Law, 
 • Master of Laws (LL.M.,)

New Zealand

 

University of Auckland

 • Master of Laws in Public Law
 • Master of Laws in Litigation and Dispute Resolution

แหล่งที่มา : สำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม

 

สนใจเรียนต่อต่างประเทศหรือขอคำปรึกษาฟรี! คลิก

Free Consultation

ให้คำปรึกษา แนะนำ
และสมัครเรียนต่อต่างประเทศ

Free Services

บริการช่วยเหลือ
ด้านวีซ่า ที่พัก ตั๋วเครื่องบิน

Pre-departure

เตรียมตัวก่อนเดินทาง
ไปศึกษาต่อ

"Wecare"

เราพร้อมดูแล
ตลอดหลักสูตร

2nd Floor, Asoke Towers Building, 219/2 Sukhumvit 21 Rd., Klongtoey Nua, Wattana, Bangkok 10110 Thailand

Views: 1,019