IELTS UKVI คืออะไร

ศึกษาต่อต่างประเทศทุกระดับ ฟรีทุกขั้นตอน!

02 120 9646

094 512 6155

info@myadmissions.net

IELTS UKVI คืออะไร ต่างกับ IELTS Academic ยังไง

Updated 21. 07. 2021

3 min read

 

น้องๆ ที่กำลังหาข้อมูลเรื่องการเรียนต่อต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศอังกฤษ ต้องเคยเห็นการสอบที่เรียกว่า “IELTS UKVI” อย่างแน่นอน แล้ว “IELTS UKVI” มันคืออะไร ต่างจาก IELTS ธรรมดายังไงล่ะ ? วันนี้พี่ๆ Myadmissions หาคำตอบและสรุปมาให้แล้วค่ะ ไปดูกันเลย

IELTS UKVI คืออะไร

 

  • IELTS UKVI คือ การทดสอบวัดผลภาษาอังกฤษที่รัฐบาลแห่งสหราชอาณาจักรให้การยอมรับ (UK government approved Secure English Language Test: SELT) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการยื่นวีซ่าของกองวีซ่าและการตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร

 

IELTS UKVI ต่างกับ IELTS Academic (แบบปกติ) ยังไง

 

  • รูปแบบการสอบของ IELTS Academic (แบบปกติ) และ IELTS UKVI ไม่มีความแตกต่างกัน มีความเหมือนกันทั้งในส่วนของเนื้อหา รูปแบบการสอบ ความยากง่ายของข้อสอบ และการให้คะแนน แต่การสอบ IELTS UKVI จะมีการคุมสอบที่เข้มงวดกว่าและใบรายงานผลการสอบนั้น จะมีความแตกต่างเล็กน้อยเพื่อแสดงให้เห็นว่า นักเรียนได้เข้าสอบ IELTS ในสถานที่สอบที่ผ่านการรับรองจากกระทรวงมหาดไทยแห่งสหราชอาณาจักร 
  • อย่างไรก็ตาม บางมหาวิทยาลัยอนุโลมให้นักเรียนใช้ IELTS Academic (แบบปกติ) เพื่อเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษาได้ แต่จะใช้ได้ในกรณีที่นักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โท หรือเอก และต้องได้ผลคะแนน IELTS ถึงเกณฑ์ที่สถาบันกำหนดไว้เท่านั้น ไม่สามารถใช้กับนักเรียนที่จะสมัครเรียนปรับพื้นฐานภาษา Foundation หรือ Pre-sessional English Course 
  • ในการสอบ IELTS Academic นั้น หากผลสอบของเราไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาของมหาวิทยาลัย และต้องลงเรียน Pre-sessional English Course จะต้องทำการสมัครและสอบ IELTS ใหม่ เพื่อใช้ยื่นวีซ่า แต่สำหรับ IELTS UKVI หากยื่นคะแนนแล้วไม่ผ่านเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย และต้องลงเรียน Pre-sessional English Course ก็สามารถใช้ IELTS UKVI ที่มีอยู่ ยื่นสมัครได้เลย โดยไม่ต้องสอบใหม่

ยกตัวอย่าง เช่น มหาวิทยาลัยต้องการ IELTS 7.0 แต่น้องสอบ IELTS Academic ได้เพียง 6.5 ซึ่งไม่ถึงเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย น้องจะไม่สามารถใช้คะแนนนี้ในการสมัคร Pre-sessional Course ของมหาวิทยาลัย และยื่นวีซ่าได้ น้องต้องเสียเงินสอบใหม่ แต่ IELTS UKVI สามารถใช้ยื่น Pre-sessional Course ได้เลย ไม่ต้องสอบใหม่ แม้ว่าจะไม่ผ่านเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยก็ตาม เรียกว่าเหมาะสำหรับทั้งคนที่ได้ Unconditional Offer และ Conditional Offer จากมหาวิทยาลัย

สำหรับใครที่ตั้งใจไปเรียนต่อสหราชอาณาจักร การสอบ IELTS UKVI ถือว่าตอบโจทย์ที่สุดค่ะ สอบไว้เพื่อป้องกันกรณีที่เราพลาด หรือคิดว่าอาจทำคะแนนไม่ถึงเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยค่ะ

IELTS UKVI เหมาะกับใคร

 

  • เหมาะกับน้อง ๆ ที่จะไปศึกษาต่อประเทศอังกฤษ โดยต้องใช้วีซ่าประเภท Tier 4 ในการศึกษาต่อทั้งระดับ ป.ตรี ป.โท หรือป.เอก รวมถึงหลักสูตรภาษาอังกฤษ หลักสูตร Foundation หรือหลักสูตร Pre-Sessional English ปรับพื้นฐานก่อนเข้ามหาวิทยาลัย  

 

ค่าสอบ 

 

  • IELTS UKVI ค่าสอบ 7,710 บาท 
  • IELTS Academic (แบบปกติ) ค่าสอบ 7,200 บาท

 

จุดประสงค์

 

  • IELTS UKVI สำหรับน้อง ๆ ที่จะไปศึกษาต่อประเทศอังกฤษ โดยต้องใช้วีซ่าประเภท Tier 4 ในการศึกษาต่อทั้งระดับ ป.ตรี ป.โท หรือ ป.เอก รวมถึงหลักสูตรภาษาอังกฤษ หลักสูตร Foundation หรือหลักสูตร Pre-Sessional English ปรับพื้นฐานก่อนเข้ามหาวิทยาลัย  
  • IELTS Academic (แบบปกติ)  สำหรับน้อง ๆ ที่จะศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่มีคะแนน IELTS ถึงเกณฑ์หรือได้ Unconditional Offer จากมหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษ และสำหรับนักเรียนที่จะไปศึกษาต่อยังประเทศอื่น ๆ ที่ขอคะแนน IELTS

 

สำหรับน้อง ๆ ที่สนใจไปเรียนต่อประเทศอังกฤษ แต่ยังไม่เข้าใจเรื่อง IELTS หรือวีซ่า คลิก ขอคำปรึกษาจากพี่ ๆ Myadmissions ได้เลยค่ะ

 

อ้างอิง: British Council, IDP

 

สนใจเรียนต่อต่างประเทศ หรือขอคำปรึกษาฟรี! คลิก

โดย Natcha Tunpoprasit

Content​ Specialist​

Free Consultation

ให้คำปรึกษา แนะนำ
และสมัครเรียนต่อต่างประเทศ

Free Services

บริการช่วยเหลือ
ด้านวีซ่า ที่พัก ตั๋วเครื่องบิน

Pre-departure

เตรียมตัวก่อนเดินทาง
ไปศึกษาต่อ

"Wecare"

เราพร้อมดูแล
ตลอดหลักสูตร

2nd Floor, Asoke Towers Building, 219/2 Sukhumvit 21 Rd., Klongtoey Nua, Wattana, Bangkok 10110 Thailand