เจาะลึก IELTS Reading พร้อมเทคนิคและตัวอย่างข้อสอบ

ศึกษาต่อต่างประเทศทุกระดับ ฟรีทุกขั้นตอน!

02 120 9646

094 512 6155

info@myadmissions.net

เจาะลึก IELTS Reading
พร้อมเทคนิคและ ตัวอย่างข้อสอบ

Updated 10. 02. 2021
3 min read

 

IELTS Reading ถือเป็นอีกพาร์ทหนึ่งของข้อสอบ IELTS ที่โหดไม่แพ้พาร์ทอื่น ๆ เพราะมีน้อง ๆ หลายคนบ่นว่าทำไม่ทันพาร์ทนี้กันเยอะมาก วันนี้พี่ ๆ Myadmissions ขอเอาข้อมูลข้อสอบ IELTS Reading พร้อมเทคนิค และตัวอย่างข้อสอบ IELTS Reading มาให้ทุกคนรู้จักกัน จะได้รู้ทันข้อสอบ IELTS และทำคะแนนได้ตามที่หวังไว้ค่ะ

 

IELTS Reading มีอะไรบ้าง

 • IELTS Reading มีทั้งหมด 3 บทความ และมีคำถามทั้งหมด 40 ข้อ ในหลากหลายรูปแบบคำถาม ระยะเวลาสอบ 60 นาที โดยบทความจะมีทั้งเรื่องทั่วไป และบทความทางวิชาการ 


รูปแบบคำถาม IELTS Reading

 • Multiple choice
 • True/ False/ Not given
 • Short-answer questions
 • Sentence completion
 • Notes, summary, plan, diagram, table or chart completion
 • Classification
 • Matching paragraphs

โดยแต่ละบทความจะมีคำถาม 13-14 ข้อ


ตัวอย่างข้อสอบ IELTS Reading

บทความที่ 1

A giant panda at a zoo in the United States has given birth to twin cubs.

  Keepers at the Smithsonian National Zoo in Washington DC only discovered Mei Xiang was pregnant during an ultrasound scan last week. The zoo said both cubs appeared healthy. Giant pandas are one of the most endangered species in the world and are notoriously hard to breed in captivity.

  The National Zoo is one of only four zoos in the US to have pandas, which are on loan from China. Mei Xiang, who has two other offspring, is one of the zoo’s star attractions and a Panda Cam on her enclosure crashed within seconds of the birth of the first cub being announced because of the volume of interest.

  Female pandas are able to conceive for only two or three days a year, leading to a very low reproduction rate. Mei Xiang was artificially inseminated with sperm from the zoo’s resident male Tian Tian and a panda named Hui Hui from Wolong, China. It will not be known for a while which is the father, or what sex the cubs are.

  It has previously taken months before Mei Xiang’s cubs have been introduced to the public. AP news agency reports that her first cub, Tai Shan, was born in 2005 and returned to China in 2010; her second cub, Bao Bao, is two years old on Sunday and still lives at the zoo. The panda population is threatened by habitat loss as land is increasingly inhabited by humans, with about 1,800 pandas left in the wild in China. However, the number living in the wild in China has gone up over the last 10 years.

Complete the sentences below.

Write NO MORE THAN THREE WORDS from the passage for each answer.

 1. Mei Xiang’s pregnancy was discovered with an …… last week. 
 2. Pandas from the USA National Zoo are  ……. from China. 
 3. Due to the short conceiving period, pandas have a low …….. . 
 4. Pandas are in danger because their lands are increasingly …….. . 

คำตอบ

 1. ultrasound scan
 2. on loan
 3. reproduction rate
 4. inhabited by humans

บทความที่ 2 

Rice That Fights Global Warming

More than half the global population relies on rice as a regular part of their diet. But rice paddies have a downside for the planet too: they produce as much as 17 percent of the world’s total methane emissions. That is even more than coal mining emissions, which make 10 percent of total! So Christer Jansson, a plant biochemist at the Pacific Northwest National Laboratory, spent the past 10 years developing SUSIBA2, a genetically modified rice plant that emits almost no methane.

Multiple choice question:

 1. What is the negative effect of rice?
 1. It is a regular part of more than half of the world population’s diet.
 2. Rice paddies emit more methane than coal mining industry.
 3. Its plantations produce 17% of the world’s total methane emissions.
 4. Rice has genetically modified sort SUSIBA2, which is harmful for health.

คำตอบ C.

 

บทความที่ 3  (ส่วนมากจะเป็นบทความเชิงวิชาการ)

Programmable plants

In electronics, even the most advanced computer is just a complex arrangement of simple, modular parts that control specific functions; the same integrated circuit might be found in an iPhone, or in an aircraft. Biologists are creating this same modularity in – wait for it – plants, by designing gene “circuits” that control specific plant characteristics – color, size, resistance to drought, you name it.

The relatively new, interdisciplinary field is synthetic biology – the design of genetic circuits, just like in electronics, that control different functions and can be easily placed in one organism or the next. Most of today’s synthetic biologists work with simple microorganisms, like E. coli or yeast.

A CSU team led by June Medford, professor of biology, and Ashok Prasad, associate professor of chemical and biological engineering, is doing the same thing, but in the much more complex biological world of plants.

คำถามรูปแบบ True/ False/ Not given: The scientists are using a technique from electronics to control specific plant properties.

คำตอบ True


เทคนิคการทำข้อสอบ IELTS Reading

 •  ฝึกทำข้อสอบ IELTS Reading บ่อย ๆ และจับเวลาไปด้วย
 • เริ่มทำบทความที่ 3 ก่อน เพราะเป็นบทความเชิงวิชาการอาจมีความยากกว่า และมักมีคำถาม 14 ข้อ ต่างจากบทความที่ 1-2 ที่มีเพียง 13 ข้อ
 • ให้อ่านโจทย์ก่อนเริ่มอ่านบทความ 
 • อ่านบทความโดยใช้เทคนิค Skim/Scan ไม่ต้องเข้าใจคำศัพท์ทุกคำ แต่พยายามดู Keywords และเข้าใจบริบทให้มากที่สุด
 • อย่าปล่อยให้ช่องคำตอบว่าง คิดอะไรได้ตอบไปก่อน อย่างน้อย ๆ ก็มีโอกาสถูก แต่ถ้าไม่ตอบ เว้นว่างไว้ ก็เท่ากับศูนย์เลยค่ะ

 

เมื่อรู้จักข้อสอบ IELTS Reading และได้เทคนิคกันไปแล้ว อย่าลืมเอาข้อสอบ IELTS Reading เก่า ๆ มาฝึกทำนะคะ และนอกจากพาร์ท Reading แล้ว ก็อย่าลืมฝึกทำข้อสอบพาร์ทอื่น ๆ อย่าง IELTS Writing, Speaking, Listening ด้วยนะคะ ฝึกบ่อย ๆ รับรองว่าคะแนนที่หวังไว้ ไม่ไกลเกินเอื้อมค่ะ 

 

สนใจเรียนต่อต่างประเทศหรือขอคำปรึกษาฟรี! คลิก 

อ้างอิงจาก 

โดย Natcha Tunpoprasit

Content​ Specialist​

Free Consultation

ให้คำปรึกษา แนะนำ
และสมัครเรียนต่อต่างประเทศ

Free Services

บริการช่วยเหลือ
ด้านวีซ่า ที่พัก ตั๋วเครื่องบิน

Pre-departure

เตรียมตัวก่อนเดินทาง
ไปศึกษาต่อ

"Wecare"

เราพร้อมดูแล
ตลอดหลักสูตร

2nd Floor, Asoke Towers Building, 219/2 Sukhumvit 21 Rd., Klongtoey Nua, Wattana, Bangkok 10110 Thailand